เมื่อเทคโนโลยี HR ตอบรับความต้องการของพนักงาน

ปรับเปลี่ยนการทำงานสู่ระบบ Work-Life Digital Platform ด้วย B2B2E โซลูชั่นระดับโลกของเราที่จะช่วยทำให้พนักงานทำงานได้ดีและที่สำคัญ… employees ทำงานได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น เริ่มต้นจากการดูแลผู้คนในองค์กรที่ดี

การบริหารทรัพยากรบุคคล จบ ครบ ในโปรแกรมเดียว

Workplaze คือโปรแกรม HR ชั้นนำระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรมากขึ้น กับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่ทำให้การทำงานของ HR ท้าทายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะในเรื่องความสัมพันธ์ระดับองค์กร หรือการจัดการการทำงานของพนักงาน ซึ่งล้วนแล้วต้องพึ่งแพลตฟอร์ม HR ที่จะมารองรับการทำงานในรูปแบบใหม่ทั้งสิ้น Workplaze ไม่เป็นเพียงแค่ตัวช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตในอนาคตขององค์กรในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการเข้าถึงพนักงานขององค์กรและพัฒนาบุคคลเหล่านั้นได้ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

The smartest and most effective way to take your HR to the next level

วิถีใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ HR ในองค์กรคุณ Workplaze ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรที่กำลังเติบโต ในเรื่องเทคโนโลยีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ระบบจึงถูกออกแบบมาให้ง่าย และยืดหยุ่นต่อการติดตั้ง ตามความต้องการของธุรกิจในทุกขนาดและประเภทธุรกิจ

CREATE CAPACITY

เปลี่ยนจากโปรแกรม HR แบบเดิมๆ สู่โปรแกรม HR ที่ทันสมัย พร้อมให้การดูแลจัดการข้อมูลที่ง่ายและสะดวกสบายทุกที่และทุกช่วงเวลา

การบริหารจัดการบุคลากร

แหล่งรวมข้อมูลของบุลลากรในองค์กร ที่ช่วยจัดการทุกอย่างให้รวมอยู่ในที่เดียว ทำให้การวางแผนการทำงานและการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจทำได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

โครงสร้างบุคลากรขององค์กร

ออกแบบรูปแบบการสื่อสร้างโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรให้ครอบคลุมในทุกมุมมอง เพื่อให้บุคลากรทุกระดับเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย

การจ่ายเงินเดือนและการจัดการภาษี

ช่วยบริหารจัดการเรื่องเงินเดือนและภาษีของพนักงานที่เคยเข้าใจได้ยากและซับซ้อน ด้วยการจัดเก็บข้อมูลไว้ในทีเดียว พร้อมการช่วยเหลือ และแนะนำในทุกขั้นตอนเพื่อความถูกต้อง และแม่นยำในการจ่ายเงินเดือนและคำนวณภาษี นอกจากนี้ Workplaze ยังมาพร้อมกับฟังก์ชั่น Self-service payroll portal ที่ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเงินเดือนของตนได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

การจัดการเวลาเข้าออกงานและการนัดหมายต่างๆ

บริหารจัดการเวลาเข้าออกงาน การทำงาน เวลาประชุม และ อีเมลของบุลคลากรในองค์กรได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้ความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้การสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน และพนักงานทำได้ดีมากกว่าที่เคยเป็นมาด้วยการเชื่อมต่อ timesheet ของพนักงานแต่ละคนเข้ากับกับระบบคำนวณเงินเดือนและการประเมินผลการทำงานของพนักงานแต่ละคนในองค์กร

Workflow Management

Workflow Management จะช่วยลดข้อผิดพลาด ในการทำงานซ้ำซ้อนกับบุคคลากรอื่นในองค์กร ช่วยทำให้ขั้นตอนการทำงานนั้นเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ และยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น

CONVENIENCE

วิถีใหม่ที่สะดวกสบายของการใช้ระบบ HR เพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้ใช้ทุกคน

ระบบ ESS และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

สร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีขึ้นให้กับพนักงานของคุณ ด้วยแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ที่จะช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ รวมถึงการจัดการบริหารเวลาทำงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การเบิกจ่ายและสวัสดิการพนักงาน

ช่วยให้พนักงานของคุณเข้าถึงการเคลมและการเบิกจ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเบิกจ่ายเงินคืน การเบิกคือสวัสดิการ หรือการเบิกถอนเงินเดือนล่วงหน้า (EWA – Earned Wage Access) เป็นต้น

การบริหารจัดการการกู้ยืม

ส่งมอบสวัสดิการการกู้ยืมให้พนักงานรายบุคคลตามความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยการเชื่อมต่อ ติดตาม และจัดการการกู้ยืมผ่านการคำนวณเงินเดือนของพนักงาน

GROW CAPABILITY

ประเมินผลการทำงานของพนักงานด้วยระบบการวัดประเมินใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานที่หลากหลายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการทำงานต่างสถนที่ หรือในพื้นที่สำนักงาน

พร้อมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

การวางแผนจัดการบุคลากรในองค์กร

วิเคราะห์ฐานข้อมูลแรงงานเพื่อใช้วางแผนความต้องการพนักงานให้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กรในอนาคต

การคัดเลือกพนักงาน และการจ้างงาน

ติดตามโปรไฟล์และการสมัครงานของผู้สมัครงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย พร้อมมอบประสบการณ์การสมัครงานแบบใหม่ให้กับผู้สมัครผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ของ Workplaze

การบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน

ติดตามและประเมินผลการทำงานของพนักงานในบริษัทด้วยแพล็ตฟอร์มที่ติดตั้งและใช้งานง่าย ช่วยให้สามารถวางแผนการทำงานแต่ละวันได้โดยไม่ติดขัด ทั้งยังสามารถส่งเสริมการวางแผนการเติบโตในหน้าที่การของพนักงานได้อีกด้วย

ฟังก์ชั่นการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ส่งเสริมและช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรด้วยการเพิ่มประสบการณ์และความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้พนักงานสามารถเติบโตในด้านหน้าที่การได้ในอนาคต

BOOST CREDIBILITY

สร้างระบบการทำงานแบบยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงานแบบ real-time

OKR

การประเมินผลการทำงานของพนักงานแบบ 360 องศา และการบริหารจัดการการทำงานของทีมรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน หรือการบริหารจัดการการทำงานในแต่ละโปรเจ็ค จะช่วยให้การประสานงาน และการทำงานภายในทีมระหว่างหัวหน้างานและสมาชิกภายในทีมเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การบริหารจัดการการทำงาน

จบ ครบ ในฟังก์ชั่นเดียว ทั้งการติดตามสถานะการทำงาน การตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในหลายหลายโปรเจ็ค ด้วยโปรแกรมที่พร้อมจะช่วยให้คุณวางแผนการทำงานได้อย่างราบรื่น ไร้ปัญหาการซ้อนทับในการทำงาน หรือปัญหาการตกหล่นเรื่องสถานะงาน

การวางแผนเงินทุนชดเชย

ปรับรูปแบบการวางแผนการให้เงินทุนค่าชดเชยหลังการทำงานและสวัสดิการให้กับทุกคนในบริษัทด้วยฟังก์ชั่นจาก Workplaze ที่สามารถสร้างความแตกต่าง และโดดเด่นอย่างที่คุณไม่เคยพบมาก่อน

ระบบ HR ชั้นนำของ เอเชียตะวันออก ที่นำเสนอในรูปแบบ B2B2E (Business to Business to Employee)

ในขณะที่โปรแกรม HCM (Human Capital Management) ส่วนมากให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบภาพรวม Workplaze ถูกออกแบบมาให้ยืดหยุ่น และสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของบุคลากรทุกคนในองค์กร ด้วยเทคโนโลยีที่ง่าย และสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดี จะช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถปรับตัวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง Workplaze คือเทคโนโลยีที่คุณ และองค์กรชั้นนำกำลังมองหา ด้วยการออกแบบภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร จะช่วยให้พนักงานของคุณสามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความสุข พร้อมตอบรับการปรับเปลี่ยนขององค์กรสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น

What makes Workplaze better

ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ

ด้วยโปรแกรม Workplaze คุณสามารถรวมข้อมูล HR ทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันและสามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวคุณเอง

ส่งเสริมศักยภาพการทำงานของพนักงาน

ด้วยระบบการทำงาน และการแสดงผลของ Workplaze ที่เข้าใจง่ายทำให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของการใช้งาน ทั้งยังสามารถตอบรับการทำงานร่วมกับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมประสบการณ์การทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน

โซลูชั่นของเราจะช่วยให้คุณสื่อสารกับพนักงานในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน และพนักงานในทีมด้วยเครื่องมือการเพิ่มศักยภาพการทำงานที่เหมาะสมต่อพนักงานแต่ละบุคคล ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถพัฒนาและเติบโตในหน้าที่การงานได้ในอนาคต

คู่มือขั้นตอนการปรับเลี่ยนการใช้งาน

ซอฟแวร์ของเรามาพร้อมคู่มือการติดตั้ง ปรับเปลี่ยนการใช้งานที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้งานระบบสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการการใช้งาน และทำงานได้ด้วยตนเอง คู่มืออธิบายการติดตั้ง และใช้งานระบบอย่างเป็นขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการรูปแบบการทำงาน การใช้และเข้าถึงฐานข้อมูล หรือการจัดการเงินเดือนพนักงาน ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนเหล่านี้ถูกรวบรวมให้คุณสามารถเข้าถึงเพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยน และจัดการระบบได้ในหน้าจอเดียว

การแสดงข้อมูลในแอปพลิเคชั่น

ผู้ใช้งานระบบจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางหน้าจอหลัก ซึ่งข้อมูลจะถูกจักแสดงในรูปแบบแผนภูมิที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย ด้วยวิธีนี้พนักงานทุกคนจะเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วกว่าโปรแกรม HR แบบเดิมๆ

การประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลบนแอปพลิเคชั่น

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแยกสัดส่วน ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึง และเข้าใจข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเข้าดูรายงาน หรือใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลเชิงธุรกิจ (BI – Business Intelligence Tools) ที่เข้าใจยาก คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างเจาะลึก และตรงประเด็น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความคืบหน้าของการทำงานในแต่ละโปรเจ็ค, เป้าหมายการดำเนินงาน หรือสถานะการทำงานปัจจุบัน

ทำไมจึงต้องเลือกใช้งาน Workplaze โดย Humanica เท่านั้น

ฮิวแมนิก้าออกแบบโซลูชั่นการทำงานที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราทั้งฝั่งทรัพยากรบุคคล (HR) และฝั่งเทคโนโลยี ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าระบบที่ติดตั้งโดยทีมงานที่ทรงประสิทธิภาพของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จตามระยะเวลา และภายใต้งบประมาณที่กำหนด เราพร้อมที่จะทำงานเคียงข้างกับลูกค้าทุกท่าน เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในวันนี้และทุกวันหลังจากนี้

ฟีเจอร์การทำงาน

ซอฟแวร์ของเราได้รับการยืนยันจากผู้งานว่าดีที่สุดในแง่ของฟีเจอร์การทำงาน ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในหลากหลายรูปแบบของแต่ละองค์กรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสามารถตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานได้อย่างถูกต้องผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

ความปลอดภัยของข้อมูล

ด้วยระบบความปลอดภัยที่รัดกุมตามมาตรฐาน ISO-27100 ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องกังวลในเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

ความไว้วางใจ

มากกว่า 2000 บริษัท และ ผู้ใช้งานบนระบบกว่า 1.2 ล้านคน ให้ความไว้วางใจในระบบของเรา พร้อมให้คะแนนความพึ่งพอใจกว่า 98% ตั้งแต่ปี 2005 ด้วยการให้บริการผู้ใช้งานเหล่านี้มาอย่างยาวนานทำให้เรามีความรู้ และความเข้าใจรูปแบบการทำงาน และความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้เราจึงมีการพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดีที่สุด

ตัวเลือกที่หลากหลาย

ระบบของเรามาพร้อมกับฟีเจอร์การทำงานที่หลายหลายที่ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถบริหาจัดการทัพยากรบุคคลได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนการสรรหาพนักงานใหม่

แอปพลิเคชั่นบนมือถือ

ระบบของเราถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานบนมือถือ ซึ่งกว่า 98% ของผู้ใช้งานล้วนเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือทั้งสิ้น

ประสบการณ์อย่างยาวนาน

ด้วยประสบการณ์ในวงการ HR ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เราสามารถให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าของเราอย่างที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่อื่น

มาร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีไปพร้อมกับเรา

การเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาคุณให้ประสบกวามสำเร็จ ย่อมเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆอย่าง “ความกล้า” ให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมความสำเร็จนั้นของคุณ

หากคุณสนใจ บริการของเรา

กรุณาติดต่อมาหาเราเพื่อให้
ทีมงานของเราให้คำแนะนำเพิ่มเติม


เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้โดยคลิก “ยอมรับคุกกี้” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]