logo-sap

SAP Business One หรือ SAP B1
ระบบที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรที่ดีที่สุด ดูแลโดยฮิวแมนิก้า
bg-divider

logo
ผู้ให้บริการติดตั้ง
SAP BUSINESS ONE

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี และได้รับการยอมรับให้เป็น SAP GOLD PARTNER
เราเป็นที่รู้จักเรื่องมาตรฐานการใช้ ERP ระดับโลก รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการันตีคุณภาพด้วยรางวัล
PARTNER OF THE YEAR AWARD 2020 ให้คุณมั่นใจได้กับการติดตั้งระบบ ERP มาตรฐานระดับสากล

SAP BUSINESS ONE หรือ SAP B1 คืออะไร?

SAP Business One หรือ SAP B1 คือ หนึ่งในซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่ถูกพัฒนาขึ้น
โดย SAP ผู้นำธุรกิจซอฟต์แวร์ระดับโลก โดยระบบการทำงานของ SAP B1 จะใช้เชื่อมโยงงานส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ
แทบทุกประเภท และปรับใช้ได้กับองค์กรแทบทุกขนาดได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไป
อย่างราบรื่นถูกต้องแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะงานด้านการทำบัญชี จนปัจจุบันได้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากหลายองค์กรทั่วโลก

ERP ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ของธุรกิจ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์
การทำงานอย่างเป็นระบบ

ด้วยความสามารถที่รอบด้านของโปรแกรม
SAP Business One จึงทำให้เป็นระบบ ERP
ที่ทุกองค์กรวางใจให้ช่วยจัดการงานประเภทต่าง ๆ
ได้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมบัญชี หรือ
โปรแกรมจัดซื้อ SAP ก็สามารถจัดการได้โดยไม่ต้องมอง
หาโปรแกรมตัวอื่นให้เสียเวลา เพราะทุกอย่างถูกรวมไว้
อย่างครบวงจรในระบบเดียว

img-sap-1
img-sap-map
video
icon

โซลูชั่นที่ครบวงจร

แอปพลิเคชันเดียวที่ทำหน้าที่ได้อย่างครอบคลุมทุกกระบวนการ ทั้งด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อ การผลิต การควบคุมคลังสินค้า และการจัดการทรัพยากรบุคคล สามารถใช้โปรแกรม SAP เพื่อจัดการบัญชีและจัดซื้อได้โดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม

icon

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

สามารถจัดเก็บข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมดได้ใน โปรแกรม SAP Business One ที่เดียว ช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาในการดูแลและการเก็บรักษาข้อมูล​

icon

ปรับใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาด

SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่น และสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับทุกความต้องการทางธุรกิจ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ใช้ และการจัดเก็บข้อมูล

icon

การตัดสินใจที่ดีกว่า

มองภาพรวม เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ผ่าน Dashboard ที่นำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ได้อย่างครอบคลุม แม่นยำและทันเวลา

icon

ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร

ลดต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล และการใช้งานระบบที่ซ้ำซ้อน เพียงใช้โปรแกรม SAP Business One ก็ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด ประหยัดเวลาและเพิ่มผลกำไรจากการสร้างความได้เปรียบในการการตอบสนองลูกค้าได้ทันท่วงที
icon

ควบคุมธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

เลือกใช้โปรแกรม SAP Business One เพื่อจัดการ และควบคุมกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ ระบบรองรับการแจ้งเตือนแบบทันที ทำให้คุณไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในเรื่องสำคัญของธุรกิจ

ระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพสูง
เหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ

circle-shadow
icon
ธุรกิจบริการ
circle-shadow
icon
ธุรกิจค้าปลีก
circle-shadow
icon
ธุรกิจจัดจำหน่าย
circle-shadow
icon
ธุรกิจท่องเที่ยว
โรงแรม
circle-shadow
icon
ธุรกิจอาหาร
circle-shadow
icon
ธุรกิจการเงิน
circle-shadow
icon
ธุรกิจขนส่ง
circle-shadow
icon
ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง
circle-shadow
icon
ธุรกิจการผลิต
circle-shadow
icon
ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
img-sap-img-2

บริการฐานข้อมูล HANA
บน Cloud จากโปรแกรม SAP BUSINESS ONE

ฐานข้อมูลที่รองรับการจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด ผ่านเทคโนโลยีประมวล IN-MEMORY COMPUTING ที่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมาก ประมวลผลได้รวดเร็วและมีมาตรฐานสูง โดยมาพร้อมกับ ANALYTICS DASHBOARD ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ทั้ง ON PREMISE และ ON CLOUD จึงมั่นใจได้ว่าระบบการทำงานจะสามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอน

ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ด้วยการติดตั้งโปรแกรม
SAP Business Oneกับฮิวแมนิก้า

icon

จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการวาง
ระบบ ERP มากกว่า 30 ปี ฮิวแมนิก้าสามารถให้
บริการที่ตอบโจทย์กับลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจ
ให้ติดตั้งระบบ ERP มากกว่า 300 ราย

icon

ให้บริการได้อย่างครบวงจร จากระบบที่ครอบคลุม
กระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ โดยทีมงานนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์มืออาชีพ

icon

ฮิวแมนิก้าได้รับการยอมรับให้เป็น SAP GOLD
PARTNER และการันตีคุณภาพด้วยรางวัล
PARTNER OF THE YEAR 2020 ให้คุณมั่นใจ
ได้ว่าเราเข้าใจถึงวิธีการวางระบบ ERP มาตรฐาน
ระดับสากล

icon

เราไม่เพียงวางระบบ ERP แต่พร้อมให้ความช่วย
เหลือ และให้คำแนะนำในทุกแง่มุม เพื่อธุรกิจที่เติบโต
อย่างยั่งยืน

เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ให้ถึงขีดสุด
ด้วยฟังก์ชั่นเสริมจาก ฮิวแมนิก้า

โปรแกรม SAP Business One สามารถเลือกโปรแกรมและบริการเพิ่มเติมที่เหมาะกับธุรกิจพร้อมการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในองค์กรที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้สะดวก โดยไม่จำกัดฮาร์ดแวร์ เพื่อทำให้การใช้งาน SAP B1 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

icon
โปรแกรมบริการจัดการด้านภาษี
 • รองรับรายงานภาษี และสามารถบริหารภาษีซื้อ และภาษีขายได้
 • ระบบทำการกลับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ครบกำหนด เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ครบกำหนด
 • คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) และสามารนำส่งผ่านทาง
  e-revenue สามารถออกใบรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 • สามารถใส่ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากหน้า Journal Entry
icon
โปรแกรมวางบิล
 • อ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อ ลูกหนี้ยกมา ตั้งลูกหนี้อื่นๆ มาบันทึกใบวางบิลได้ อ้างอิงใบวางบิลไปบันทึกรับชำระหนี้ และ สามารถยกเลิก Invoice ทุกใบที่อยู่ใบวางบิล
 • เรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการใบวางบิล ระบุวันนัดรับเช็ค เก็บประวัติการนัดรับเช็คได้
 • รายงานแสดงรายละเอียดการวางบิล ใบวางบิล และการรับชำระเงิน
 • สามารถเซ็ตชุดเอกสารโดยใช้ Series ตามสาขา
icon
โปรแกรม GL CONSOLIDATION
 • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีระหว่างบริษัทต้น สังกัดและบริษัทในเครือ
 • รองรับการกำหนดระดับรายละเอียดของบัญชีแยก ประเภททั่วไปได้
 • รองรับการรวมบัญชีหรือการเปรียบเทียบรายการ ระหว่างบริษัทต้นสังกัด และบริษัทในเครือ
 • รองรับรายงานงบการเงินรวม
icon
โปรแกรมการโอนเงินผ่านระบบ
ของธนาคาร
 • รองรับการเชื่อมข้อมูลการชำระเงินตามรูปแบบ ที่ธนาคารกำหนด
 • รองรับการชำระเงินในรูปแบบ Electronic Banking
 • สามารถตั้งวันและเวลาในการชำระเงินได้
 • ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำธุรกรรมกับทางธนาคาร

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้โดยคลิก “ยอมรับคุกกี้” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]