บริการรับทำเงินเดือน

พัฒนาธุรกิจของคุณให้เติบโตยิ่งขึ้น
ด้วยบริการรับทำเงินเดือนจาก
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านโปรแกรมเงินเดือน
bg-divider

ฮิวแมนิก้า ผู้นำด้านบริการรับทำเงินเดือน
พร้อมโปรแกรมจัดการเงินเดือนชั้นนำ

ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจากฮิวแมนิก้าที่มีมากว่า 20 ปี จึงทำให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดทำเงินเดือนพนักงานอย่างถูกต้อง และมืออาชีพ พร้อมเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณเงินเดือนและมีความทันสมัยด้วยการนำโปรแกรมเงินเดือนที่ได้มาตรฐานระดับสากล
เข้ามาช่วยจัดการให้มีความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

payroll-image

ทำไมคุณควรใช้บริการรับทำเงินเดือน
กับฮิวแมนิก้า?

การทำเงินเดือนเป็นงานที่ซับซ้อนและยุ่งยาก จึงมีความจำเป็น
ที่จะต้องทำทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้องและต้องใส่ใจในรายละเอียด
อย่างที่สุด การใช้บริการรับทำเงินเดือนจึงช่วยกำจัดความยุ่งยาก
เหล่านี้ โดยเปลี่ยนไปให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นฝ่ายดูแลแทน ให้คุณ
ได้กลับไปมุ่งเน้นการดำเนินงานที่สำคัญกว่าทางธุรกิจ และสร้างคุณ
ค่าที่มากกว่าให้กับองค์กรของคุณ

check
รับประกันความปลอดภัยของข้อมูล และความถูกต้องตาม
ข้อกฎหมาย
check
ลดภาระงานเอกสารและธุรการ ให้คุณมีเวลามุ่งเน้นเรื่องการ
พัฒนาบุคลากร และช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
check
สร้างความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
check
ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา และช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด
check
มีความแม่นยำสูงด้วยโปรแกรมทำเงินเดือนที่มีมาตรฐานระดับสากล
check
เปลี่ยนบทบาทของ HR ให้เป็นผู้นำที่สำคัญขององค์กร

ความเชี่ยวชาญด้านบริการรับทำเงินเดือนของฮิวแมนิก้า

ฮิวแมนิก้า คือผู้นำด้านบริการจัดทำเงินเดือนของประเทศไทย เราให้บริการรับทำเงินเดือนอย่างครอบคลุม และเป็นมืออาชีพ ผ่าน
ขั้นตอนดำเนินงานที่มีมาตรฐานในระดับชั้นนำ พร้อมด้วยโซลูชั่นและโปรแกรมจัดการเงินเดือนในรูปแบบดิจิทัล

icon
โปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงาน และคำนวณภาษี
icon
จัดทำรายงานการคำนวณเงินเดือน
icon
จัดเตรียมใบแจ้งเงินเดือน และบริหาร
จัดการข้อมูล
icon
จัดทำรายงานเวลาทำงาน และวันลาของ
พนักงาน
icon
จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
icon
จัดทำรายงานสรุปเงินได้รวมทั้งสวัสดิการ
icon
จัดทำรายงานประกันสังคม และกองทุน
เงินทดแทน
icon
จัดเตรียมเอกสารนำส่งสถาบันการเงิน
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
icon
จัดทำรายงานการคำนวณเงินเดือน
เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
icon
ดำเนินทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อปฏิบัติและกฎหมายของไทย

ทำไมควรเลือกทำเงินเดือนกับ ฮิวแมนิก้า

ผู้นำด้านการจัดทำเงินเดือน
 

ฮิวแมนิก้ามีรูปแบบการให้บริการที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า โดยพัฒนาโปรแกรมทำเงินเดือนขึ้นมาด้วยประสบการณ์และความเป็นผู้นำในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของไทยเราเป็นที่รู้จักในเรื่องการทำเงินเดือนที่ถูกต้อง ตรงเวลา และให้บริการลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพด้วยหลักปฏิบัติงานมาตรฐานสากลช่วย ให้ลูกค้าได้คลายกังวล และลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย
 

ฮิวแมนิก้าคือผู้นำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดทำเงินเดือนในไทย ด้วยความรู้ และความเชี่ยวชาญเชิงลึกในทุกเรื่องของกฏหมาย

เราช่วยสร้างความมั่นใจในทุกกระบวนการทำเงินเดือนให้กับลูกค้าของเรา ทั้งถูกหลัก และทันสถานการณ์ควบคู่ไปกับกฎหมาย และข้อบังคับล่าสุดอยู่เสมอ

ให้บริการได้ทุกประเภท
แม้แต่งานที่ซับซ้อนที่สุด

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา ขึ้นชื่อเรื่องการให้บริการที่เป็นมืออาชีพ และมีคุณภาพ ด้วยโปรแกรมเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ

เราให้บริการตอบโจทย์กับทุกความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้า การันตีด้วยสถิติการให้บริการจัดทำเงินเดือนเป็นจำนวนหลายล้านสลิปเงินเดือนในทุก ๆ ปี

ระบบบริการด้วยตัวเอง
(ESS)

เสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน ด้วยระบบที่ให้พนักงานดำเนินการด้วยตัวเองกับโปรแกรมจัดการเงินเดือนผ่านมือถือทั้งง่ายและรวดเร็ว ช่วยแบ่งเบาภาระงานของHR และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

ด้วยเทคโนโลยีระบบ ESS หรือ Employee Self-Service ฮิวแมนิก้าช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล

ฮิวแมนิก้าให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของข้อมูลที่เราได้รับจากลูกค้า

เราเข้มงวดกับมาตรฐาน และทุกขั้นตอนการให้บริการของเรา และได้รับการรับรอง ISO 27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS)

ระบบ HRIS ชั้นนำของโลก
 

การเปลี่ยนวิธีจัดทำเงินเดือนให้เป็นเรื่องง่ายบน Humatrix ซอฟต์แวร์ระบบ HRIS ของฮิวแมนิก้า และเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น HUMATRIX คือระบบที่มีมาตรฐานระดับโลก โดดเด่นด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานด้าน HR ที่ครอบคลุมรวมถึงโปรแกรมทำเงินเดือนที่แม่นยำ และเหนือกว่า จนสามารถก้าวขึ้นมาแข่งขันในระดับสากลได้

payroll-image

สิ่งที่องค์กรจะได้รับเมื่อใช้บริการ
กับฮิวแมนิก้า

check
ได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มใช้บริการกับฮิวแมนิก้า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประสานความร่วมมือกับทีมงานผู้ดูแลโปรแกรมเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอ
check
ลดภาระงานที่ซับซ้อนอย่างการคำนวณเงินเดือนให้ง่ายขึ้น ด้วยโปรแกรมเงินเดือนอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูง คำนวณได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และสามารถเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัย
check
จัดการภาษีและประสานงานกับทางกรมสรรพากรได้โดยตรง พร้อมคำนวณภาษีที่เป็นความรับผิดชอบองค์กรได้อย่างแม่นยำ รวมไปถึงการจัดทำหนังสือรับรองภาษี ณ ที่หัก
check
พร้อมบริการด้วยระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสำหรับองค์กรทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ HRIS หรือระบบ ESS ก็สามารถอำนวยความสะดวกให้คุณได้อย่างเต็มที่

ดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโปรแกรมเงินเดือนจากฮิวแมนิก้า

มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้ข้อมูลและคำแนะนำการใช้งานโปรแกรมทำเงินเดือน ด้วยความสามารถของระบบในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล การประมวลผลที่แม่นยำ รวมไปถึงความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสากล จึงทำให้งานจัดการเงินเดือนมีเสถียรภาพมากที่สุด

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้โดยคลิก “ยอมรับคุกกี้” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]