“Biometric” มีบทบาทอย่างไรในงานด้าน HR และ Payroll

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมาย เพื่อนำเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากขึ้น ซึ่งมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจ คือ Biometric ที่มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยในหลาย ๆ ด้าน ถือเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญ และนิยมใช้กันอย่างมาก แล้ว Biometric คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรกับการทำงานในด้านบริหารงานบุคคลและการทำโปรแกรมเงินเดือน 

Biometric คืออะไร

Biometric คือ การนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ มาใช้ระบุตัวตน หรือยืนยันตัวตนด้วยลักษณะทางกายภาพของแต่ละคน เช่น ลายนิ้วมือ ลักษณะของใบหน้า ม่านตา เสียง รวมถึงพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยมีการรวมระหว่างการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ เข้ากับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน จึงทำให้ ระบบ Biometric ถือเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง ปลอมแปลงได้ยาก ป้องกันการสูญหาย และมีความถูกต้องแม่นยำสูง จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันข้อมูลหรือทรัพย์สินที่ต้องการความปลอดภัยสูง

รูปแบบของระบบ Biometric ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

ระบบ Biometric สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายรูปแบบอย่างมาก ในปัจจุบันมีอยู่รอบตัวจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันไปแล้ว เช่น การสแกนลายนิ้วมือ หรือสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์มือถือ การสแกนใบหน้าเพื่อเข้าอาคารต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบของ ระบบ Biometric ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีดังนี้

ระบบสแกนลายนิ้วมือ

การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือนั้น ถือเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากลายนิ้วมือ ถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวบุคคล (Personal identity) ที่ปลอมแปลงและลอกเลียนแบบได้ยาก และเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และรูปแบบของลายนิ้วมือถูกฝังลึกไปถึงเนื้อเยื่อบริเวณชั้นหนังแท้ จึงมีการนิยมใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือในการรักษาความปลอดภัย ป้องกันความเป็นส่วนตัว และใช้ยืนยันตัวตนอย่างแพร่หลาย เช่นการสแกนลงเวลาเข้า- ออกงาน สแกนเข้าสถานที่หรือห้องที่จำกัดบุคคล สแกนเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ

ระบบจดจำใบหน้า

เป็นการที่ระบบจะทำการจดจำใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลเก็บไว้เป็นข้อมูลก่อน และเมื่อเกิดการสแกนใบหน้าจะมีการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับข้อมูลใบหน้าที่มีอยู่เพื่อใช้ยืนยันตัวตน และมักจะนิยมใช้กันมากในสมาร์ตโฟน หรือระบบธุรกรรมการเงิน หรือการสแกนหน้าเข้าสถานที่เช่น สำนักงาน ออฟฟิศ แทนการใช้รหัสผ่านที่เป็นตัวอักษร หรือเป็นการ์ด เพราะอาจเกิดการหลงลืม สูญหาย หรือลอกเลียนแบบได้

ระบบจดจำรูปแบบหลอดเลือด

อีกรูปแบบของระบบ Biometric ที่มีการเลือกใช้คือ ระบบจดจำรูปแบบหลอดเลือด เนื่องจากโครงสร้างเส้นเลือดในร่างกายแต่ละคนนั้นแตกต่างกันจนสามารถใช้เป็นอัตลักษณ์ยืนยันตัวตนได้ จึงมีการนำมาใช้ในการจดจำของระบบ Biometric ได้เช่นกัน และถือว่าระบบ Biometric มีความสามารถในการจดจำ และอ่านข้อมูลรูปแบบหลอดเลือด หรือ “Vein Pattern” ได้อย่างมีความแม่นยำมากทีเดียว

ระบบ Biometric มีประโยชน์ต่องานบริหารบุคคลอย่างไร

  • เทคโนโลยี Biometric ทำให้ข้อมูลมีความโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้ รู้ว่าใครกำลังทำงานหรือหน้าที่อะไรอยู่บ้าง และยังช่วยให้ตรวจเช็กการเข้า-ออกงานของพนักงานได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการทุจริตเวลาเข้างาน เพิ่มความตรงต่อเวลาในการทำงานได้อย่างดี ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การใช้ระบบ Biometric สามารถช่วยให้ฝ่าย HR ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป และเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานได้อย่างดี และสามารถเข้าถึงและเรียกดูข้อมูลของพนักงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม เพราะระบบมีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้อย่างไม่มีผิดพลาด
  • ช่วยให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพที่จะจัดการ บริหารเวลาการทำงานของพนักงานในองค์ได้ดีขึ้น สามารถตรวจสอบได้ว่าใครมีเวลาการทำงานเท่าไหร่ มีความตรงเวลา หรือมีการทำงานล่วงเวลาหรือไม่ ทำให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลตัดสินใจได้ง่ายว่าจะจัดตารางงานอย่างไรให้สิทธิพิเศษ หรือวันหยุดพิเศษกับใครบ้าง

Biometric ช่วยในระบบ Payroll ได้อย่างไร

ระบบ Biometric สามารถนำมาใช้ควบคู่กับซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมทำเงินเดือน (Payroll) ขององค์กรได้ เช่น การนำข้อมูลที่ ระบบ Biometric เก็บได้มาเชื่อมโยงกับระบบการจ่ายเงินเดือนโดยตรง ด้วยระบบติดตามการขาดงานในตัว และจะมีการปรับเงินเดือนแบบอัตโนมัติตามความเหมาะสม โดยที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล HR หรือฝ่ายบัญชี ไม่ต้องเข้ามาป้อนข้อมูลเหล่านี้เลย ช่วยป้องกันความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ป้องกันการตกหล่น และมีความโปร่งใส่ เป็นกลาง และตรวจสอบได้ ทำให้สามารถจ่ายเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการจ่ายเงินเดือนช้า หรือผิดพลาดได้ ทำให้พนักงานลดความกังวลเกี่ยวกับเงินเดือน และให้ความสนใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Biometric นั้นเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับงานที่ต้องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือทรัพย์สินอย่างมาก เนื่องจากเป็นการยืนยันตัวตนผ่านอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน ทำให้ในหลายองค์กรมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ร่วมกับระบบ Payroll ของบริษัท หรือการนำไปใช้กับงานบริหารงานบุคคล เช่น การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ สแกนใบหน้า ในการลงเวลาเข้า-ออกงาน เพื่อการเก็บข้อมูลที่แม่นยำ และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้กับโปรแกรม Payroll โปรแกรมทำเงินเดือนขององค์กรได้ ทำให้เป็น Biometric เป็นระบบที่นิยมใช้ในหลายองค์กร รวมถึงมีการนำใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้โดยคลิก “ยอมรับคุกกี้” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]