ทำความรู้จักกับแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI ทั้ง 16 บุคลิกมีความหมายอะไรบ้าง ตอนที่ 1

แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI ถือเป็นแบบทดสอบที่โด่งดัง ช่วยค้นหาลักษณะนิสัย ทัศนคติ ของผู้ทดสอบ ซึ่งฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือฝ่าย HR ในหลายองค์กรได้มีการนำแบบทดสอบ MBTI มาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์บุคคล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองค์กร หรือผู้ที่สมัครเข้าทำงานก็ได้เช่นกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์ลักษณะนิสัย และทัศนคติ ความคิด ว่าคน ๆ นี้เหมาะกับการทำงานแบบใด หรือมีทักษะในด้านใดที่สามารถนำไปพัฒนาในด้านการทำงานได้บ้าง

แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI คืออะไร

แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI หรือ Myers-Briggs Type Indicator เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อวิเคราะห์บุคลิกภาพ ที่จะเป็นการตอบคำถามเพื่อนำไปวิเคราะห์ ถึงนิสัยและบุคลิกภาพ ผ่านการทำแบบทดสอบผ่านการตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา และใช้เวลาไม่นานมากในการตอบคำถามและได้รับผลลัพธ์ทันที

ความหมายของผลลัพธ์จากการแบบทดสอบ MBTI ทั้ง 16 บุคลิก

โดยผลลัพธ์ของการทดสอบบุคลิกภาพ MBTI สามารถแยกออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ

  1. กลุ่มนักการวิเคราะห์
  2. กลุ่มนักการทูต
  3. กลุ่มผู้เฝ้ายาม
  4. กลุ่มนักสำรวจ

INTJ บุคลิกภาพนักออกแบบ

เป็นบุคลิกภาพที่หายากที่สุด และมีสัดส่วนเพียง 2% จากประชากรทั้งหมด ซึ่งบุคลิกภาพแบบนักออกแบบนั้นมีจินตนาการ มีความทะเยอทะยานสูง และรักในความเป็นส่วนตัว มักมีความสงสัยใคร่รู้อย่างมาก รวมถึงไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ หรือธรรมเนียมที่ตายตัว และบุคลิกภาพนักออกแบบถือว่ามีความสามารถในการตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ดี รอบคอบ มักมีการคิดหาแผนสำรอง กลยุทธ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Elon Musk, Michelle Obama, Christopher Nolan

INTP บุคลิกภาพนักตรรกะ

บุคลิกภาพนักตรรกะ มักจะภูมิใจในความสร้างสรรค์ ช่างคิดของตัวเอง มีความเฉลียวฉลาด มีมุมมองที่แตกต่างไม่เหมือนใคร และยังถือเป็นบุคลิกภาพที่มีตรรกะมากที่สุดด้วย มองเห็นความต่างของสองสิ่งอาจดูแล้วเหมือน ชอบการมีแบบแผน ในหัวของนักตรรกะจะมีการคิด การโต้แย้งอยู่ในหัวตลอดเวลาจนบางครั้งคนภายนอกอาจมองว่าเคร่งเครียดเกินไปได้ และไม่ค่อยถนัดกับการเข้าสังคม โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Albert Einstein, Kristen Stewart, Bill Gates

ENTJ บุคลิกภาพแบบผู้บัญชาการ

บุคลิกภาพแบบผู้บัญชาการ เป็นบุคลิกที่มีความเป็นผู้นำสูง มีความมั่นใจ มุ่งมั่น มีอำนาจที่จะชักจูงผู้คนให้ช่วยขับเคลื่อนในการทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ และมีเหตุผลเฉียบขาด ชอบความท้าทาย มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ได้ดี บุคลิกภาพแบบผู้บัญชาการยังถือเป็นขุมพลังงานที่แท้จริง สามารถมองเห็นจุดดีจุดด้วยในแต่ละตัวบุคคลได้ ทำให้สามารถสร้างทีมขึ้นมาได้ดี และส่งผลให้ทั้งเขาและทีมสามารถไปถึงเป้าหมายได้ แต่ต้องอย่าลืมว่าความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากตัวเองอย่างเดียว แต่มาจากทีมงานด้วยเช่นกัน โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Steve Jobs, Gordon Ramsay, Margaret Thatcher

ENTP บุคลิกภาพนักโต้วาที

บุคลิกภาพแบบนักโต้วาทีมักมีไหวพริบที่ดี มีเชาวน์ปัญญา ชอบการตั้งข้อสงสัย ข้อถกเถียง การพูดแสดงความคิดเห็น หรือเสนอมุมมองของตนเอง ซึ่งบางครั้งไม่ได้ทำเพื่อต้องการข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ต้องการฝึกเชาวน์ปัญญา และสั่งสมความรู้ เพิ่มพูนความสามารถในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ มาเป็นหลักฐานทางความคิดของตัวเอง และบุคลิกภาพนักโต้วาทีชอบการระดมสมองและความคิดการใหญ่ แต่ไม่ชอบการทำงานที่น่าเบื่อ เหมือนเป็นเครื่องจักร โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Tomas Edison, Tom Hanks, Adam Savage

INFJ บุคลิกภาพผู้แนะนำ

บุคลิกภาพผู้แนะนำ ถือเป็นบุคลิกภาพที่หาได้ยากมาก จากการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI และมีน้อยกว่า 1% ของจำนวนประชากร มีความเด็ดขาด มุ่งมั่น และไม่ใช่คนช่างฝัน แต่เป็นคนที่สามารถทำตามแนวทางได้อย่างมั่นคง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และบุคลิกภาพผู้แนะนำมักมีความเด็ดขาด ชัดเจน และมีความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา และจะต่อสู้เพื่อแนวคิดที่ตนเองเชื่อมั่น รวมทั้งมีความสามารถในการพูดที่จับใจ สุขุม นุ่มลึก เข้ากับผู้อื่นง่าย มีเอกลักษณ์และมีความเป็นตัวเองสูง โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Marie Condo, Mather Teresa, Lady Gaga

INFP บุคลิกภาพผู้ไกล่เกลี่ย

บุคลิกภาพแบบผู้ไกล่เกลี่ย มักเป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ ใช้หลักการนำทางมากกว่าเหตุผล และเชื่อมั่นในความดี ใจกว้าง มีความสามารถในการแสดงออก และการสื่อสารที่ดี ทำให้การพูดจาของผู้ไกล่เกลี่ยมักจะฟังดูน่าเชื่อถืออยู่เสมอ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้บุคลิกภาพแบบผู้ไกล่เกลี่ยสามารถทำงานด้านครีเอทีฟได้ดี รวมถึงเป็นนักกวี นักเขียน นักแสดง และบุคลิกภาพแบบผู้ไกล่เกลี่ยยังมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาที่สอง และสามด้วย โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ William Shakespeare, Tom Hiddleston, Julia Robert

ENFJ บุคลิกภาพตัวเอก

บุคลิกภาพตัวเอกนั้นเรียกได้ว่าเกิดมาพร้อมกับความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ เป็นบุคลิกที่มีอยู่ประมาณ 2% ในประชากรทั้งหมด โดยบุคลิกภาพนี้ไม่กลัวที่จะลงมือทำยืนหยัดเพื่อแนวคิดที่เชื่อมั่น หรือเพื่อเหล่าผู้คน และบุคลิกภาพตัวเอกมักจะเป็นนักการเมือง โค้ช ผู้นำด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ความเจริญรุ่งเรืองที่ดีกว่าเดิม และบุคลิกภาพตัวเอกยังมีความภาคภูมิใจ และพอใจเป็นอย่างมากเมื่อได้นำทางผู้อื่นด้วย โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Barack Obama, Oprah Winfrey, John Cusack

ENFP บุคลิกภาพนักรณรงค์

บุคลิกนี้มักเป็นคนที่ช่วยสร้างสีสันในงานต่าง ๆ มักเป็นจุดเด่นในงานสังสรรค์ ชอบเข้าสังคม เป็นอิสระ มีพลัง มีเสน่ห์ บุคลิกภาพนักรณรงค์จะมองหาความสร้างสรรค์และอิสรภาพมากกว่าความมั่นคงและความปลอดภัย เป็นบุคคลที่มีพลังงานผลักดันให้ไปอยู่ในจุดที่เป็นที่สนใจ แต่ก็อาจจะตามมาด้วยการได้ทำงานซ้ำๆ อย่างงานบริหาร งานที่ต้องเป็นผู้นำ โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Robert Downey, Jr. ,Robin Williams, Quentin Tarantino

ผลลัพธ์จากแบบทดสอบ MBTI นั้นเป็นตัวที่ช่วยอธิบายถึงบุคลิกภาพลักษณะของบุคคลนั้นได้ ทำให้มองเห็นภาพรวม จุดดี จุดด้อย ที่ควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนา และยังมีส่วนที่ช่วยตัดสินใจในการเลือกการประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพของตนเองได้เช่นกัน แต่ไม่ควรยึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไป เพราะความจริงแล้วมักมีบุคลิกภาพที่หลากหลายมากกว่านี้ เมื่อเวลาผ่านไปความคิดทัศนคติก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย อ่านต่อตอนที่ 2

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้โดยคลิก “ยอมรับคุกกี้” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]