ทำความรู้จักกับแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI ทั้ง 16 บุคลิกมีความหมายอะไรบ้าง ตอนที่ 2

แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI ถือเป็นแบบทดสอบที่โด่งดังและได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือฝ่าย HR ในหลายองค์กรได้มีการนำแบบทดสอบ MBTI มาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์บุคคล ค้นหาลักษณะนิสัย บุคลิก ทัศนคติ ของผู้ทดสอบไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองค์กร หรือผู้ที่สมัครเข้าทำงานก็ได้เช่นกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์ลักษณะนิสัย ว่าคน ๆ นี้เหมาะกับการทำงานแบบใด หรือมีทักษะในด้านใดที่สามารถนำไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ในด้านการทำงานได้บ้าง

ทดสอบ MBTI

แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI คือ

แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI หรือ Myers-Briggs Type Indicator เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์บุคลิกภาพ โดยการตอบคำถามเพื่อนำไปวิเคราะห์ ถึงนิสัยและบุคลิกภาพ ทัศนคติผ่านการทำแบบทดสอบ ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา และจะได้ผลลัพธ์ออกมาทันที

ความหมายของผลลัพธ์จากการแบบทดสอบ MBTI ทั้ง 16 บุคลิก

โดยผลลัพธ์ของการทดสอบบุคลิกภาพ MBTI สามารถแยกออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มนักการวิเคราะห์ กลุ่มนักการทูต กลุ่มผู้เฝ้ายาม กลุ่มนักสำรวจ และในตอนที่ 2 นี้จะพูดถึง 4 ลักษณะนิสัยของกลุ่มผู้เฝ้ายาม และ 4 ลักษณะนิสัยของกลุ่มนักสำรวจ

1.ISTJ บุคลิกภาพนักคำนวณ

บุคลิกภาพนักคำนวณ ชอบที่ได้รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทำ และภูมิใจกับงานที่ทำ เป็นคนยึดตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานจารีตอย่างสำนักงานกฎหมาย องค์กรรัฐ และองค์กรทางทหาร และทำงานทุกอย่างด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง คนที่มีบุคลิกภาพแบบนักคำนวณมักชอบทำงานคนเดียว มีลำดับขั้นตอนชัดเจน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายโดยไม่ต้องโต้เถียงหรือกังวลที่ต้องไปพึ่งพาคนอื่น โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Natalie Portman, George Washington, Anthony Hopkins

2.ISFJ บุคลิกภาพผู้ตั้งรับ

ผู้ที่ทำแบบทดสอบ MBTI แล้วได้บุคลิกภาพผู้ตั้งรับมีมากถึง 13 % มักมีบุคลิกที่มีเอกลักษณ์ เป็นคนเงียบ ๆ สงวนท่าที มีเมตตา แต่ก็มีความเป็นมิตร และเข้าสังคมได้ดี ชอบความปลอดภัยและความมั่นคง ปกป้องครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้ดี เป็นคนเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง ทุ่มเทกับงาน ผู้ตั้งรับมักพบเห็นได้ในงานที่ต้องมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง เช่น หมอ นักวิชาการ และนักสังคมสงเคราะห์ และยังมีความจำดีเยี่ยมในการจดจำบุคคล และรายละเอียดที่เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขา โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Beyoncé, queen elizabeth II, Vin Diesel

3.ESTJ บุคลิกภาพผู้บริหาร

บุคลิกภาพผู้บริหารมักมีความยึดถือในกฎระเบียบ และมักปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทได้อย่างดี ไม่ชอบการทุจริต และความเกียจคร้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเป็นอย่างดี มักยึดมั่นในหลักการที่สามารถทำได้จริง รู้ว่าอะไรทำได้ หรือทำไม่ได้ มักมองหาและสอดส่องรายละเอียดในงานหรือโปรเจคได้อย่างดี ทำให้งานที่ยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้ โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Jude Judy, Ella Baker, Frank Sinatra

4.ESFJ บุคลิกภาพผู้ให้คำปรึกษา

มีผู้ที่ทำแบบทดสอบ MBTI แล้วได้ผลลัพธ์เป็นบุคลิกภาพผู้ให้คำปรึกษา มากถึง 12% ของจำนวนประชากรทั้งหมด มักเป็นที่ชื่นชอบของคนหมู่มาก เป็นมิตร ชื่นชอบที่จะสนับสนุนเพื่อน หรือคนรอบข้าง ผู้ให้คำปรึกษาจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ มักชอบการพูดคุยกับทุกคน ชอบการได้ฟังเรื่องความสัมพันธ์และกิจกรรมของเพื่อน ๆ และจดจำรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ดี พร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจ โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Taylor Swift, Jennifer Garner, Steve Harvey

5.ISTP บุคลิกภาพผู้เชี่ยวชาญ

บุคลิกภาพผู้เชี่ยวชาญมักชอบงานที่ได้ลงมือปฏิบัติ ชอบสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ มักเจอบุคลิกภาพนี้ในช่างเครื่องและวิศวกร ชอบการช่วยเหลือและแบ่งปันประสบการณ์ สามารถรับมือกับสถานการณ์คับขันได้ดี ผู้เชี่ยวชาญมักคาดเดาอารมณ์ได้ยากเพราะไม่ค่อยแสดงออก การชอบลงมือแก้ไข หรือสร้างสิ่งใหม่ที่ทำได้จริง จะทำให้บุคลิกภาพนี้มีความสุขจากการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ มากมาย โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Olivia Wilde, Bear Grylls, Tom Cruise

6.ISFP บุคลิกภาพนักผจญภัย

บุคลิกภาพนักผจญภัยมักมีความเป็นศิลปินสูง รักอิสระ ไม่ยึดติดกับแบบแผน ชื่นชอบความท้าทาย ใช้ชีวิตอย่างมีสีสัน ชอบคิดค้นและทดลองสิ่งแปลกใหม่ ทำให้บางครั้งอาจดูเหมือนคาดเดาไม่ค่อยได้ ชอบสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี บุคลิกภาพนักผจญภัยมักมีความอ่อนไหวกับความรู้สึกของผู้อื่นด้วย โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Lana Del Rey, Avril Lavigne, Fridah Kahlo

7.ESTP บุคลิกภาพผู้ประกอบการ

บุคลิกภาพผู้ประกอบการ มักมีบุคลิกฉลาด กระฉับกระเฉง ชอบการเป็นศูนย์กลางความสนใจ มีจุดยืนของตัวเอง ผู้ประกอบการมักจะทำให้บทสนทนาดูมีพลัง มีแง่คิด มักชอบลงมือทำงานเลยหากมีข้อผิดพลาดก็จะแก้ปัญหาพร้อมกับทำงานไปด้วย พูดจริงทำจริงมักใช้ชีวิตกับปัจจุบัน ช่างสังเกต สามารถจดจำรายละเอียดและมองเห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้อย่างดี โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Jack Nicholson, Eddie Murphy, Madonna

8.ESFP บุคลิกภาพผู้มอบความบันเทิง

บุคลิกภาพผู้มอบความบันเทิงมักชอบความสนุกสนาน มีความกระฉับกระเฉง ชอบการมีส่วนร่วม ทุกแห่งถือเป็นเวที มีทักษะในการเข้าสังคมสูง เป็นหัวใจของงานปาร์ตี้ ช่างสังเกต มีความอ่อนไหวกับอารมณ์ของผู้อื่นมาก พร้อมสนับสนุนทางด้านอารมณ์และให้คำแนะนำที่สามารถทำตามได้จริง มักสนใจกับความสุขในชั่วขณะหนึ่ง จนอาจละเลยหน้าที่และความรับผิดชอบได้ และไม่มีอะไรที่จะมีความสุขไปกว่าการทำให้คนอื่นมีความสุขไปด้วยกันอีกแล้ว โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงตรงกับบุคลิกนี้คือ Adele, Marilyn Monroe, Adam Levine

การทำแบบทดสอบ MBTI แล้วได้ผลลัพธ์ออกมา จะช่วยอธิบายถึงบุคลิกภาพลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นได้ นอกจากจะทำให้มีความเข้าใจในตนเองมากขึ้น ยังทำให้รู้จุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนา และยังมีส่วนที่ช่วยตัดสินใจในการเลือกการประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพของตนเองได้เช่นกัน เมื่อเวลาผ่านไปแล้วกลับมาทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI อีกครั้ง ผลลัพธ์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะทัศนคติความคิดที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ถือเป็นเรื่องปกติ ทำให้ไม่ควรยึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไป หากยังไม่ได้อ่าน 8 บุคลิกก่อนหน้า สามารถอ่านได้ในตอนที่ 1

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้โดยคลิก “ยอมรับคุกกี้” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]