มอบความสุขในการทำงาน เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

การสร้างบรรยากาศในการทำงานภายในองค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะสภาพแวดล้อมสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีและความสุขในการทำงานให้กับพนักงานได้ เราจึงมีการรวบรวมปัจจัยและแนวทางการสร้างบรรยากาศการทำงานเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขมาไว้ในบทความนี้แล้ว

การสร้างความสุขในการทำงาน

ความสำคัญของความสุขในการทำงาน

ความสุขในการทำงาน หรือ Workplace Happiness ถือเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนและความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร เมื่อพนักงานในองค์กรมีความสุขในการทำงาน อัตราการลาออกน้อยลง การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรมีความพัฒนาความก้าวหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น หลายองค์กรจึงควรให้ความใส่ใจเรื่องความสุขในการทำงานของพนักงานมากขึ้น จะมีแนวทางอย่างไรบ้างที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานให้กับพนักงานทำงานได้อย่างไร้กังวล

ปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความสุขและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การมีรายได้ที่เพียงพอ การมีความสุขในการทำงาน อาจไม่ได้หมายถึงการหางานที่มีรายได้ที่มากขึ้น แต่ต้องเป็นรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อความต้องการ
  • การมีเจ้านายที่ดี มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในสาขาของงานนั้น ๆ จะทำให้พนักงานมีแรงบันดาลใจในการทำงาน รู้สึกได้รับพลังบวก ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขมากยิ่งขึ้น 
  • เพื่อนร่วมงานที่ดี ความสามัคคี การทำงานที่ประสานกันได้อย่างลงตัวจะยิ่งทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ เป็นการสร้างความสุขในการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี 
  • มีอิสระ การควบคุมดูแลทุกขั้นตอนอาจทำให้พนักงานเกิดความอึดอัดมากเกินไป การปล่อยให้ได้มีเวลาอิสระอย่างการทำงานที่บ้านหรือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นได้
  • มีชีวิตการทำงานที่สมดุล การได้มีเวลาวันหยุดพักจากงาน การปล่อยให้พนักงานได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในวันหยุด ไม่คุยเรื่องงานในเวลาหยุด จะทำให้มีการแบ่งเวลาได้อย่างชัดเจน และมีชีวิตการทำงานที่สมดุลมากยิ่งขึ้น

แนวทางการสร้างบรรยากาศการทำงานที่พนักงานจะทำงานได้อย่างไร้กังวล

บรรยากาศที่ดีในการทำงานล้วนขึ้นอยู่กับทุกคน ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง ควรมีการพูดคุยปรึกษากันถึงแนวทางในการพัฒนาสถานที่ทำงาน ให้มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยอาจจะมีหัวหน้าทีม หรือมอบหมายให้มีคนเป็นหัวหน้างานเป็นผู้นำในการดูภาพรวมและแนวทางต่าง ๆ ให้ไปในทางเดียวกัน เพื่อความสุขในการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร

1. สร้างสภาพแวดล้อมให้น่าทำงาน

สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่เห็นแล้วจะรู้สึกได้ทันที ถือเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเพื่อให้บรรยากาศดูน่าทำงานมากที่สุด โดยอาจเริ่มตั้งแต่ โต๊ะทำงาน ห้องทำงาน ตัวอาคาร รวมไปถึงการใช้โทนสี ให้เหมาะสมกับสถานที่ เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มต้นไม้เล็ก ดอกไม้เล็ก เพื่อให้รู้สึกสดชื่น สบายตา มีที่ให้หยุดพักสายตา หรือพื้นที่ทำงานอาจมีการใช้โทนสีอ่อน สบายตา สีโทนสว่างเพื่อให้รู้สึกปลอดโปร่ง สบายตา และยังทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายเหมาะกับบรรยากาศในการทำงานมากขึ้น

2. มอบความรักและความเข้าใจให้พนักงาน

งานทุกงานเมื่อทำไปสักระยะล้วนมีความจำเจ หรือความน่าเบื่ออยู่บ้าง การมอบความรักและความเข้าใจในงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้พนักงาน ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันบรรยากาศให้รู้สึกน่าทำงาน และพนักงานก็จะมีความสุขกับงานของพวกเขามากขึ้นด้วย หัวหน้างานควรช่วยเหลือพนักงานในการสร้างบรรยากาศดี ๆเหล่านั้นให้เกิดขึ้นอย่างมาก

3. ให้ความสำคัญกับมิตรภาพและทีมเวิร์ก

การทำงานส่วนใหญ่มักจะทำงานเป็นทีมทั้งนั้น ต้องมีการประสานงานกับคนอื่น ๆ อยู่เสมอ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างมิตรภาพที่ดีในการทำงานร่วมกันด้วย หัวหน้างานก็ต้องช่วยสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและรักษาความสัมพันธ์ของคนในทีมด้วย เพื่อให้เกิดความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้เกิดการทำงานที่ประสานกันได้ดีขึ้น ถือเป็นการสร้างความสุขในการทำงานได้อย่างดี

4. มองหา Solution ใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์งาน

การมองหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ในการทำงานจะช่วยให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รู้สึกกระตือรือร้น รู้สึกตื่นเต้นในการทำงานอยู่เสมอ เมื่อแก้ไขปัญหาได้สำเร็จก็จะยิ่งทำให้พนักงานรู้สึกภูมิใจในตัวเอง รู้สึกตัวเองมีคุณค่าขึ้นมาด้วย และยังจะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงด้วย

5. สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับพนักงาน

การทำงานไม่จำเป็นต้องสร้างแต่ความเครียด หรือกดดันจนเกินไป หัวหน้างานควรให้มีเวลาการผ่อนคลาย แบ่งเวลาให้มีการพักผ่อนบ้าง ทำงานด้วยความท้าทาย ความสนุก ไม่เก็บเอาไปเครียดเกินไป หากเจอปัญหาหัวหน้างานควรให้การชี้แนะอย่างดี ไม่ใช้อารมณ์ และให้กำลังใจพนักงานอยู่เสมอ ๆ เพื่อให้พนักงานเกิดทัศนคติและความรู้สึกเชิงบวกในการทำงาน

องค์ประกอบของบรรยากาศการทำงานที่มักสร้างความอึดอัดใจให้กับพนักงาน

  • หัวหน้าทีมที่ไม่เป็นมิตร ไม่มีภาวะความเป็นผู้นำ หัวหน้าประเภทนี้มักจูงใจด้วยความกลัว การด่าทอ ไม่เคยมีคำชมหรือคำแนะนำที่ดีให้กับลูกน้องเลย
  • การซุบซิบนินทาในที่ทำงาน มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง เนื่องจากการได้รับข่าวสารที่ไม่ตรงกัน ขาดความโปร่งใสในข่าวสารขององค์กร หรือความคิดเห็นไม่ตรงกัน
  • การแบ่งพรรคพวก หรือการเลือกปฏิบัติ การเล่นพรรคเล่นพวก การแบ่งฝ่าย ล้วนไม่ดีต่อสุขภาพจิตใจของพนักงาน และเป็นการเสียเวลาและไร้ประโยชน์อย่างมาก

ความสุขในการทำงานของพนักงาน เป็นอีกสิ่งสำคัญที่องค์กรควรให้ความสำคัญ การสร้างความสุขในการทำงาน และ การสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดูเหมาะสมกับการทำงาน ล้วนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้พนักงานในองค์กรมีความสุขในการทำงาน เมื่อมีสุขภาพจิตใจที่ดี ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ทำงานออกมาได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล ระบบ HRIS ของ Humanica เข้ามาช่วยจัดการวางแผนด้านทรัพยากรบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับงานและองค์กรก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเช่นกัน เพราะระบบ HRIS ของ Humanica สามารถเข้าถึงการจัดการข้อมูล และกระบวนการทำงานของ HR ภายในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป การบริหารจัดการบุคคลในองค์กรจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้โดยคลิก “ยอมรับคุกกี้” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]