8 เทรนด์การเฟ้นหาบุคคลการยุคใหม่ ที่ทีมงาน HR ควรศึกษาไว้ในปี 2022

การสรรหาพนักงานเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเป็นเรื่องที่ทีมงาน HR หรือฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องมีกลยุทธ์ในการตรวจสอบและดำเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุด และด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจทำให้รูปแบบการรับสมัครงานแบบเดิม ๆ ที่ทีมงาน HR เคยทำอาจไม่เหมาะสมกับแรงงานยุคใหม่ ดังนั้นจึงควรเรียนรู้ลักษณะของแรงงานยุคใหม่รวมไปถึงรูปแบบการสมัครงานที่เหมาะสมและนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก็มี 8 สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในการรับสมัครงานปี 2022 ดังนี้ 

งาน hr

รวม 8 เทรนด์การรับบุคลากรแนวใหม่ที่ทีมงาน HR ต้องตามให้ทัน

1. ยุคที่คนเจน Z เป็นก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลัก

ในยุคนี้วัยทำงานก็จะอยู่ใน Gen Z กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งชาว Gen Z นี้ก็มีความชำนาญด้านการใช้เทคโนโลยีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลายในคราวเดียวกัน ดังนั้นการรับสมัครงานในรูปแบบเดิม ๆ อาจไม่น่าสนใจ ทีมงาน HR ควรที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในขั้นตอนการสมัครงาน อย่างเช่น การสร้างแชทบอทบนหน้าเว็บไซต์บริษัท หรือทำช่องทางรับสมัครงานที่สามารถทำให้คนเหล่านี้สามารถสมัครงานผ่านสมาร์ตโฟนได้

2. เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทในกระบวนการหาบุคลากรมากขึ้น

ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากมายรวมไปถึงงาน HR ด้วยเช่นกัน ซึ่งการนำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการคัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติตามต้องการโดยอัตโนมัติก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว และยังสามารถจับคู่คุณสมบัติของบุคคลเข้ากับตำแหน่งงานได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

3. การวิเคราะห์สถานการณ์อยู่เสมอคืองาน HR ที่พลาดไม่ได้

การวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ในช่วงเวลาไม่กี่ปีข้างหน้านั้นก็เป็นสิ่งที่ทีมงาน HR จะต้องให้ความสำคัญเพราะจะทำให้ทราบถึงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้สามารถตัดสินใจและวางกลยุทธ์สำหรับการรับสมัครงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อดึงดูดผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษเข้ามาในองค์กร

4. ผู้สมัครงานหน้าใหม่คือกลุ่มที่ชี้วัดอนาคต

ปัจจุบันนี้นับว่าเป็นยุคที่กลุ่มคน Gen Z เริ่มเข้ามามีบทบาทในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดสายงานที่หลากหลายมากขึ้นตามการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งในบางครั้งก็อาจทำให้ผู้สมัครมีอำนาจในการต่อรองหรือตัดสินใจที่จะสมัครงานหรือรับตำแหน่งงานนั้น ๆ หรือไม่ ดังนั้นทีมงาน HR จึงต้องทำการบ้านให้มากขึ้นเพื่อวางกลยุทธ์และจัดทำข้อมูลในการคัดเลือกพนักงานใหม่โดยที่ไม่ให้ผู้สมัครงานมีอำนาจในการต่อรองมากจนเกินไป

5. การสัมภาษณ์งานเสมือนจริงเริ่มเป็นที่นิยม

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Covid-19 ทำให้การสัมภาษณ์งานแบบเสมือนจริงหรือ Virtual Recuitment เริ่มได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งนอกจากจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับคน Gen Z แล้ว ก็ยังช่วยให้สามารถดำเนินการรับสมัครได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณและประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นทีมงาน HR หลายบริษัทก็เลือกใช้การสัมภาษณ์เสมือนจริงเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานกันแล้ว

6. ลองมองหากลุ่ม Passive Candidate ให้มากขึ้น

ผู้สมัครกลุ่มนี้มักเป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ในสายงานที่องค์กรต้องการ ซึ่งกลุ่ม Passive Candidate พวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะสมัครงานที่ไหนเป็นพิเศษ แต่ก็พร้อมอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสดี ๆ เข้ามา ทำให้หลายที่แย่งตัวกันเพื่อให้เข้ามารับตำแหน่ง ซึ่งถ้าหากทางทีมงาน HR ต้องการจ้างกลุ่มผู้สมัครที่เป็น Passive Candidate ก็จะต้องมีการนำเสนอทั้งในแง่ข้อมูลขององค์กรและผลประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับเพื่อโน้มน้าวให้ผู้สมัครกลุ่มนี้เกิดความสนใจ รวมไปถึงต้องทำการค้นหาผู้สมัครที่เป็น Passive Candidate ด้วยตนเองผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การรับสมัครตามปกติอีกด้วย

7. การรับสมัครแบบ Remote Work คือเรื่องที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไป

ปัจจุบันหลายองค์กรได้มีการนำเอาการทำงานระยะไกลหรือ Remote Work เข้ามาใช้และได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว เพราะการทำงานแบบ Remote Work นั้นคือการปรับรูปแบบการทำงานให้ทำที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับอยู่แต่ในออฟฟิศเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตไวรัส Covid-19 ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ดังนั้นทีมงาน HR ขององค์กรที่กำลังจะเริ่มแนวคิดนี้ต้องทำการบ้านให้ดี โดยเฉพาะวิธีการสัมภาษณ์อาจไม่จำเป็นต้องเรียกเข้าออฟฟิศ เพียงแค่นำเทคโนโลยี Virtual Recuitment หรือการสัมภาษณ์เสมือนจริงเข้ามาประยุกต์ใช้ จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้สมัครได้กว้างขึ้นโดยไม่จำกัดพื้นที่และช่วยเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผู้สมัครได้มากขึ้น

8. มองหาคนที่มี Soft Skill หลายอย่าง

ในบางครั้งการมองหาผู้ที่มีทักษะด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะอาจไม่ตอบโจทย์สำหรับองค์กรหรือตำแหน่งงานที่ต้องการ ดังนั้นทีมงาน HR ควรมองหาผู้สมัครที่มี Soft Skill หลายอย่าง เพราะผู้สมัครเหล่านี้สามารถพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดี และยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ารวมไปถึงเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าการทำงานในยุคปัจจุบันนั้นมีการใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้น รวมไปถึงกลุ่มคนวัยทำงานก็เป็นกลุ่มที่สามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ดีกันอยู่แล้ว นอกจากนี้ส่วนใหญ่ก็มีทักษะและคุณสมบัติที่ดี รวมไปถึงมีความคิดอ่านที่เป็นตัวของตัวเอง ดังนั้นกลุ่มแรงงานเหล่านี้จึงค่อนข้างมีทางเลือกเยอะและมักจะเลือกงานที่ตนเองพึงพอใจกันมากขึ้น ซึ่งนั่นก็ทำให้องค์กรและทีมงาน HR หรือฝ่ายบริหารงานบุคคลจะต้องปรับตัวและพัฒนากลยุทธ์ในการรับสมัครงานให้เข้ากับยุคสมัยและตรงกับความต้องการของแรงงานปัจจุบันเพื่อดึงดูดให้แรงงานเหล่านี้อยากเข้ามาทำงานด้วย เรียกว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้องค์กรของคุณมีความก้าวหน้าและสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างราบรื่นในอนาคตกันเลยทีเดียว

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้โดยคลิก “ยอมรับคุกกี้” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]