รวม 4 สุดยอด HR Tech ที่ช่วยยกระดับทุกองค์กรให้ทำงานง่ายขึ้นในยุคดิจิทัล

HR Tech

สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ปี ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการของทุกคนไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้ระบบการทำงานแบบ Work From Home กลายมาเป็นระบบการทำงานหลักของหลายบริษัทแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงนี้เองทำให้บริษัทและองค์กรต่างๆ ได้หันมาพึ่งพาเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและการบริหารจัดการกันมากขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารงานบุคคล – Human Resource (HR) เป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องหันมาใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานบุคคล ทำให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากฟังก์ชั่นที่ใช้ในการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน แต่เป็นซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลในยุคดิจิทัลอย่าเต็มรูปแบบ ด้วย 4 สุดยอด HR Tech ในยุคดิจิทัลที่องค์กรควรมี

แนะนำ 4 สุดยอด HR Tech ในยุคดิจิทัล

1.ซอฟต์แวร์ตรวจสอบพนักงาน (Employee Monitoring Software)

HR Tech ตัวแรกที่เราจะพูดถึงคือ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบพนักงาน (Employee Monitoring Software) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด ซอฟต์แวร์ตรวจสอบพนักงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน คอยทำหน้าที่สังเกตการณ์ บันทึกกิจกรรมต่างๆ บนอุปกรณ์ของบริษัท ตรวจสอบภาพรวมเกี่ยวกับการทำงานในและนอกสำนักงาน

โดยซอฟต์แวร์เหล่านี้จะช่วยในการควบคุมและตรวจสอบคอมพิวเตอร์จากระยะไกลได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ขณะนี้พนักงานกำลังทำอะไรอยู่บนหน้าจอ ช่วยตรวจสอบและควบคุมการใช้โซเชียลมีเดีย การเข้าเว็บบราวเซอร์ การตรวจสอบอีเมล์และการสนทนาผ่านโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบการถ่ายโอนข้อมูลผ่านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานแล้ว จุดประสงค์หลักอีกอย่างหนึ่งของซอฟต์แวร์ตรวจสอบพนักงาน ก็คือ “การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัท”

แต่ทั้งนี้การใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบพนักงานกลับมีข้อเสียที่น่ากังวลใจ คือ การใช้งานซอฟต์แวร์ HR ตรวจสอบพนักงานอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานหนักมากขึ้นจนรบกวนการทำงานของพนักงานและ การตรวจสอบที่มากเกินไปจะกลายเป็นการกดดัน จับผิด ทำให้พนักงานไม่สบายใจที่จะทำงาน และหลายครั้งบริษัทอาจละเมิดความเป็นส่วนตัวของพนักงานจนก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง

ดังนั้นก่อนที่จะใช้งานซอฟต์แวร์ตรวจสอบพนักงาน องค์กรควรปฏิบัติ 4 ข้อดังนี้
แจ้งให้พนักงานทราบอย่างชัดเจนว่า มีการตรวจสอบและมอนิเตอร์อะไรบ้าง อาทิเช่น การตรวจสอบระยะเวลาทำงาน, ตรวจสอบการระยะเวลาการใช้งานโซเชียลมีเดีย สำหรับงานที่จำเป็นต้องใช้โซเชียลมีเดีย และงานที่จำเป็นต้องใช้โซเชียลมีเดีย การตรวจสอบหน้าจอของงานที่ทำ, การถ่ายโอนข้อมูล, การสั่งพิมพ์เอกสารต่างๆ ฯลฯ
ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการมอนิเตอร์ ว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการทำงาน และป้องกันข้อมูลของบริษัท เพื่อให้พนักงานเขาใจถึงความจำเป็นที่ต้องทำ
กำหนดเวลาและมาตรฐานในการมอนิเตอร์ให้ชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการมอนิเตอร์การทำงานของพนักงานในช่วงเวลาทำงานเท่านั้น ฯลฯ
กำหนดเป้าหมายการทำงานให้มีมาตรฐานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานในการทำงานเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
HR Tech ที่น่าสนใจ: Humatrix, Spyrix, CleverControl, ActivTrak, Teramind, StaffCounter, Hubstaff

2. แพลตฟอร์มสุขภาพองค์กร (Corporate Wellness Platforms)

“เพราะพนักงานที่มีสุขภาพดี ย่อมมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี” ทำให้หลายบริษัทให้ความสำคัญกับ Corporate Wellness เป็นอันดับต้นๆ เพราะมีผลการวิจัยหลายชิ้นที่พบว่า การดูแล Corporate Wellness ขององค์กรเพื่อให้พนักงานมี Work Life Balance ที่ดี จะช่วยลดการขาดงานเนื่องจากการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานและบริษัท และเพิ่ม Productivity ของพนักงานได้มากขึ้น ซึ่งในยุคดิจิทัลจึงได้เกิด แพลตฟอร์มสุขภาพองค์กร (Corporate Wellness Platforms) ที่จะเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพของพนักงานร่วมกับการทำ Corporate Wellness เพื่อให้เกิด Wellness Culture ขึ้นในองค์กร ยกตัวอย่างเช่น “Benix” แพลตฟอร์มโบรกแนวใหม่ยุคดิจิทัล ที่มีการออกแบบแผนประกัน ความคุ้มครองที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน ประเมิณสุขภาพของพนักงาน จัดสรรสวัสดิการที่แตกต่างของแต่ละช่วงวัย รวมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานดูแลตนเองด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดคลาสสอนโยคะ การมีบริการห้องนวดแผนไทย บริการฟิตเนส ในนามองค์กร หรือการจัดโปรแกรมเพื่อสุขภาพอื่นๆ ที่พนักงานให้ความสนใจ
HR Tech ที่น่าสนใจ: Benix, Google Fit, GoVida, Sprout at Work, Vantage Fit, u-vein (อยู่เวร)

3. แอปพลิเคชั่นติดตามการขาย (Sales Tracking Applications) ERP/CRM

อีกหนึ่ง HR Tech ที่หลายคนคุ้นเคยกันดี แอปพลิเคชั่นติดตามการขาย (Sales Tracking Applications) แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการติดตามการทำงานของทีมฝ่ายขาย ซึ่งใช้ในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการคำนวณการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน การเก็บข้อมูลลูกค้า และการบันทึกเวลาทำงานของฝ่ายขายซึ่งอาจจะต้องออกนอกสถานที่บ่อยๆ หรือไม่สะดวกเข้าออฟฟิศ ซึ่งปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในส่วนนี้
HR Tech ที่น่าสนใจ: Sales Tracking, SPOTIO

4. ซอฟต์แวร์การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Management Software)

ซอฟต์แวร์การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Management Software) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคของอาคาร เป็น HR Tech ที่หลายองค์กรไม่ค่อยให้ความสำคัญ แต่ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างถูกผลักดันเข้าสู่เทคโนโลยี Smart Office ที่เปลี่ยนรูปแบบสำนักงานให้ต่างไปจากเดิม โดยองค์กรขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบการทำงานแบบ Work From Home เป็นหลัก ได้เริ่มลดจำนวนที่นั่งทำงานส่วนตัวลง เปลี่ยนเป็นโต๊ะทำงานส่วนกลาง หากใครที่จะเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศแล้วต้องการโต๊ะทำงานก็จะต้องจองโต๊ะทำงานก่อนเข้ามา หรือมาเลือกโต๊ะทำงานที่ออฟฟิศ หรือระบบจองห้องประชุม เป็นต้น
นอกจากนี้เทคโนโลยีในการควบคุมสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดการค่าบำรุงรักษา การวางแผนการจัดการพื้นที่ การติดตามอุปกรณ์ หรือแม้แต่ระบบเช็คอินการเข้าทำงาน ในปัจจุบันก็มีหลายบริษัทที่รับทำระบบ Smart Office ที่สามารถรวมครบจบในแอปพลิเคชั่นเดียว หรืออาจเลือกใช้หลายบริษัทตามความเหมาะสมและคุณสมบัติก็ไม่ใช่เรื่องยากในการจัดการ
HR Tech ที่น่าสนใจ: Co Desk, Meet in Touch, Skedda Bookings, Happy Work, OneDee.ai, TimeMint, HUMANOS.BIZ, QuickBase, CAFM Explorer, The Service Program, SmartTA, HRTABLE

สรุปข้อดีของการใช้ HR Tech ในองค์กร

การใช้ HR Tech จะช่วยให้ HR สามารถทำงานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลง และยังช่วยให้ HR สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ด้วยข้อมูลที่ได้จากซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ช่วยให้พนักงานมี Work Life Balance ที่ดี มีความสุขในการทำงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสร้าง Productivity ที่เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของบริษัทลง
การใช้งาน HR Tech คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารงานบุคคลในองค์กร ทั้งในส่วนของทรัพยากรมนุษย์และทรัพย์สินต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยียังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง HR Tech จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับองค์กร ซึ่ง HR ควรจะเรียนรู้ที่จะนำเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่เคยหยุดรอใคร

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้โดยคลิก “ยอมรับคุกกี้” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]