บริการรับทำบัญชี
และการเงินแบบครบวงจร

บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี บริการปิดงบ บริการยื่นภาษี
โดยฮิวแมนิก้า พร้อมสนับสนุนธุรกิจอย่างครบวงจรเพื่อช่วยให้
คุณมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างไร้กังวล
bg-divider

ฮิวแมนิก้า บริการรับทำบัญชีเป็นมากกว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพ

ฮิวแมนิก้า เสมือนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้านการบริหารจัดการบัญชี การเงิน และภาษีของคุณ เราช่วยลดภาระงานเอกสารธุรการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต และดำเนินการได้อย่างราบรื่นที่สุด มากกว่า 10 ปีที่ ฮิวแมนิก้าเป็นผู้ให้บริการรับทำบัญชีและที่ปรึกษาการวางระบบบัญชีแนวหน้าสำหรับธุรกิจ SME ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่

account-page-icon
E-Commerce
account-page-icon
ธุรกิจการผลิต
account-page-icon
ธุรกิจบริการ
account-page-icon
ธุรกิจจัดจำหน่าย
account-page-icon
ธุรกิจก่อสร้าง

ขอบเขตการให้บริการของเรา

cover-image

บริการรับทำบัญชี

เราให้บริการรับทำบัญชี ปิดงบบัญชีจัดทำงบประมาณประจำปี และวิเคราะห์ข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ตั้งแต่การวางระบบบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารผลการดำเนินงาน

มีรายงานงบการเงินที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้การบริหารผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

cover-image

บริการด้านการเงิน

เรามีบริการปิดงบบัญชีด้านการจ่ายเงินให้กับบริษัทคู่ค้าทุกประเภทของกิจการ โดยเชื่อมโยงกับระบบบัญชีและระบบ Internet Banking กับทุกธนาคาร

บริการรับทำบัญชีด้านการจัดทำรายงานกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดูสถานะเงินสดของกิจการ เพื่อวางระบบบัญชีและวางแผนการบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

cover-image

บริการด้านภาษี

เราให้บริการยื่นภาษี ปิดงบบัญชีจัดการด้านภาษีอากร การยื่นภาษีต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความถูกต้อง และตรงต่อเวลา ลดความเสี่ยงในข้อผิดพลาดเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริการยื่นภาษีของเราดูแลครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี หรือบริการยื่นภาษีปลายปี ก็สามารถเลือกได้ตามต้องการ

account-img-1

ฮิวแมนิก้า สำนักงานบัญชี
คุณภาพระดับสากล

icon

ความถูกต้อง คือ หัวใจสำคัญ

บริการรับทำบัญชีเรายึดมั่นในความถูกต้อง ไร้ข้อผิดพลาด และทำงานด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการทำเงินเดือนพนักงาน การยื่นภาษี หรือการปิดงบบัญชี
icon

เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

หมดกังวลเรื่องวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ เรามีบริการยื่นภาษีจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่อัปเดตข้อมูลทางภาษี และข้อบังคับตามกฎหมายอยู่เสมอ
icon

ลดภาระงาน และค่าใช้จ่ายทรัพยากร

ด้วยบริการรับทำบัญชีที่ครบวงจร เราช่วยลดทั้งภาระงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งทีมสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายบุคคล และฝ่ายไอที
icon

มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

นอกจากการยึดมั่นในความถูกต้อง และทำงานด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลแล้ว งานบัญชีมีเรื่องของเวลาเป็นปัจจัยสำคัญ เราจึงคำนึงถึงความตรงต่อเวลาในการทำงานเป็นสำคัญอีกด้วย
icon

บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

ระบบรับทำบัญชีของเรามีการทำงานที่ทันสมัย และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมความสะดวก และความถูกต้องแม่นยำของการทำงานด้านบัญชีอย่างครบวงจร
icon

ให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง

เราพร้อมให้คำปรึกษากับทุกข้อกังวล และกรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งแนะนำการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีทั้งหมดทั้งบริการปิดงบหรือบริการยื่นภาษีต่าง ๆ อย่างละเอียดที่สุด
icon

หลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

เรามีหลักประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยง และรับรองกิจกรรมทางบัญชี การเงินที่ถูกต้อง จากบริการรับทำบัญชีของเรา ซึ่งครอบคลุมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงิน การกระทำที่ประมาทเลินเล่อ และข้อผิดพลาด
icon

ติดต่อง่าย หลากหลายช่องทาง

สามารถเลือกติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้จากช่องทางติดต่อที่สะดวก ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล และ LINE โดยจัดตั้งกลุ่ม LINE เฉพาะสำหรับลูกค้าและทีมงานของเรา เพื่อความรวดเร็ว

การวางระบบบัญชี

icon

เพราะการวางระบบบัญชีที่ดี
คือกุญแจสำคัญของการทำธุรกิจ
 

ระบบบัญชี เกี่ยวพันกับหลายภาคส่วนในองค์กร เบื้องหลังความสำเร็จของหลากหลายองค์กร จึงเริ่มมาจากการวางรากฐานระบบบัญชีที่ดี เพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างง่ายดาย และติดขัดน้อยที่สุด

  • จัดเก็บข้อมูล รายงานทางบัญชี และการเงินได้อย่างเป็นระบบ
  • ฝ่ายปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น
  • ช่วยลดความซ้ำซ้อน และลดขั้นตอน ในการทำงาน
  • ขจัดข้อผิดพลาดในการจัดทำข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
icon

ยกระดับรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง
เริ่มจากการวางระบบบัญชีกับ
HUMANICA

การวางระบบบัญชีกับ HUMANICA เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน เราช่วยสร้างผลกระทบทางธุรกิจที่ดี ด้วยบริการวางระบบบัญชีที่ตอบโจทย์

  • มีประสบการณ์ในวางระบบบัญชีในหลากหลายธุรกิจ จึงทำให้มีความเข้าใจการวางระบบบัญชีกับแต่ละธุรกิจ
  • สามารถเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และจัดทำระบบเพื่อให้ระบบบัญชีของคุณมีประสิทธิภาพที่สุด
  • ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกในการหาระบบบัญชีที่ดี และสอดคล้องกับองค์กร
  • คุณจะได้ระบบบัญชีที่มีคุณภาพ เหมาะกับการดำเนินงาน และการเติบโตขององค์กร
fas-img-2

“สำนักงานบัญชีคุณภาพ”
ที่ได้การรับรองจาก DBD

เพื่อให้ฮิวแมนิก้าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าช่วยพัฒนาองค์กร
ต่าง ๆ ให้มีเสถียรภาพทางการเงิน และมีการบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบมากที่สุด ทำให้สำนักงานบัญชีของฮิวแมนิก้าได้
รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ให้เป็น “สำนักงานบัญชีคุณภาพ” พร้อมให้บริการ
ทุกธุรกิจแบบครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญ ความแม่นยำ
และความโปร่งใสของทีมงานบัญชีมืออาชีพ

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้โดยคลิก “ยอมรับคุกกี้” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]